Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obraz domu rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików

Creator:

Klimczak, Wioletta

Subject and Keywords:

dziecko   Dorosłe Dzieci Alkoholików   dzieciństwo   rodzina alkoholowa

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie obrazu domu rodzinnego, jaki ukształtował się we wspomnieniach Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), co może przyczyniać się do lepszego rozumienia aktualnej sytuacji życiowej tych osób. Analizie zostaną poddane role podejmowane przez poszczególnych członków rodziny, a także cechy i właściwości środowiska rodzinnego, w jakim wzrastały osoby, których przynajmniej jeden z rodziców uzależniony był od alkoholu. Na podstawie wspomnień opisywanych w narracjach zostanie zilustrowany obraz domu rodzinnego, funkcjonujący w pamięci dziś dorosłych już osób, wychowujących się niegdyś w rodzinie z problemem alkoholowym. Opisowi podlegać będą doświadczenia z dzieciństwa tych osób w zakresie wzajemnych relacji, zachowań oraz zwyczajów panujących w ich rodzinach w okresie dzieciństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-29-3

DOI:

10.34616/22.19.092

Language:

pol

Relation:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, s. 106-120

Rights holder:

Copyright by Wioletta Klimczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.