PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta

Creator:

Błaszczyk, Mateusz   Borowik, Iwona   Dolińska, Kamilla   Kłopot, Stanisław W.   Kozdraś, Grzegorz   Krysiński, Dawid   Makaro, Julita   Żurek, Grzegorz

Subject and Keywords:

diagnoza społeczna   jakość życia   osiedla   problemy społeczne   czas wolny   miejski system konsumpcji

Abstract:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”. Badania przeprowadzono za pomocą techniki wywiadu indywidualnego ze wspomaganiem komputerowym CAPI metodą Random Route na próbie 2001 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-80 lat przy kontroli płci i wieku oraz przestrzeni miasta podzielonej na 29 rejonów stanowiących przestrzenne agregaty 49 wrocławskich osiedli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Kajdanek, Katarzyna. Red.   Pluta, Jacek. Red.

Date created:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

raport

Format:

application/pdf

DOI:

10.23734/26.17.055

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by University of Wrocław   Copyright by Uniwersytet Wrocławski   Copyright by Wrocław City Hall   Copyright by Urząd Miasta Wrocławia

Autor opisu:

jk