Object

Title: A good joke is worth a Nobel! On the educational values of some varieties of verbal humour ; Dobry żart Nobla wart! O edukacyjnych walorach niektórych odmian dowcipu słownego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A good joke is worth a Nobel! On the educational values of some varieties of verbal humour  
Dobry żart Nobla wart! O edukacyjnych walorach niektórych odmian dowcipu słownego

Creator:

Krzyżewska, Jolanta

Subject and Keywords:

creative education   direct method   indirect method   humor   linguistic joke   verbal humor  
dowcip językowy   humor   metoda nie wprost   metoda wprost   twórcza edukacja   żart lingwistyczny

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

In the functioning of contemporary school, humour may stimulate many positive social phenomena – friendly interactions, creating a playful climate for task activities, problem solving in groups, etc. This allows for the implementation of „joyful education”, in the sense of creating the most favourable developmental conditions for the child to acquire knowledge. As the definition itself indicates, such education has creative qualities and is typical of the initial educational stages – pre- and early school education. Verbal humour, as a category of humour distinguished due to its exceptional heuristic value, seems to reveal another possibility – of treating it as a specific instrumentarium for solving or even spotting and formulating problems. It is this role of verbal humour which provides space for its applications in further stages of school education.  

Humor może odgrywać w funkcjonowaniu współczesnej szkoły rolę stymulatora wielu pozytywnych fenomenów społecznych – przyjaznych interakcji, kreowania zabawowego klimatu aktywności zadaniowej, grupowego rozwiązywania problemów itp. To wszystko umożliwia realizację „edukacji na wesoło”, czyli stwarzania dziecku najkorzystniejszych rozwojowo warunków zdobywania wiedzy. Nauka taka niejako na mocy definicji nosi znamiona twórczej i charakterystyczna jest dla początkowych etapów edukacji – przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dowcip językowy – jako wyróżniona ze względu na wyjątkowy walor heurystyczny klasa humoru – zdaje się uczulać na kolejną możliwość: potraktowania go jako swoistego instrumentarium rozwiązywania, a nawet wyszukiwania i formułowania problemów. W tej właśnie roli daje się zastosować w kolejnych etapach edukacji szkolnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89116   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.058

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 271-283

Rights holder:

Copyright by Jolanta Krzyżewska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

693

Number of object content views in PDF format

909

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94506

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information