Object

Title: Teachers’ beliefs about learning potential of a child at early school age ; Przekonania nauczycieli o potencjale uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teachers’ beliefs about learning potential of a child at early school age  
Przekonania nauczycieli o potencjale uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

Creator:

Kochanowska, Ewa

Subject and Keywords:

child at early school age   learning potential   teachers’ beliefs  
dziecko w młodszym wieku szkolnym   potencjał uczenia się   przekonania nauczycieli

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

One of the main factors determining the approach of teachers to development of learning potential of a child is the way of a child’s understanding and beliefs of teachers about the opportunities and ways of its development. The following study aims to present beliefs and opinions of teachers about learning potential of children at early school age and opportunities of its development, obtained by analyzing speech given by teachers during narrative interviews conducted with them within the study. Teachers’ beliefs with regard to learning potential of a child affect the way of planning and conduct of the educational process and, consequently, a change in the personalities of the students. Hence there occurs a need for verification, especially teachers’ misconceptions concerning the issue discussed within the article.  

Jednym z głównych czynników wyznaczających podejście nauczycieli do rozwijania potencjału uczenia się dziecka jest sposób jego rozumienia oraz przekonania nauczycieli co do możliwości i sposobów jego rozwijania. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia przeświadczeń i opinii nauczycieli na temat potencjału uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz możliwości jego rozwijania, uzyskanych na podstawie analizy wypowiedzi udzielonych przez nauczycieli w trakcie przeprowadzonych z nimi wywiadów narracyjnych. Przekonania nauczycieli w odniesieniu do potencjału uczenia się dziecka decydują o sposobie planowania i przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, a w konsekwencji o charakterze zmian w osobowościach uczniów. Stąd potrzeba weryfikacji, zwłaszcza błędnych, przekonań nauczycieli w odniesieniu do podjętej w opracowaniu kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89108   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.050

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 159-173

Rights holder:

Copyright by Ewa Kochanowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

615

Number of object content views in PDF format

759

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94498

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information