Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specjalne kompetencje nauczycieli w kontekście szkoły integracyjnej

Creator:

Kaffemaniene, Irena   Alisauskiene, Stefanija

Subject and Keywords:

kształcenie integracyjne   pedagogika specjalna   kompetencje nauczycieli szkół specjalnych   samoocena

Abstract:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich wdrożono podejście kształcenia integracyjnego. Pedagodzy specjalni kształceni są w celu zapewnienia specjalnego wsparcia edukacyjnego uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych niezależnie od szkoły, do której uczęszczają. W związku z tym specjaliści muszą zdobywać kompetencje do nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających, m.in., z niepełnosprawności, zaburzeń, czy też niekorzystnych czynników społecznych, aby zapewnić pomoc rodzinie i pozostałym członkom grona pedagogicznego. Badania miały na celu ujawnienie, w jaki sposób pedagodzy specjalni pracujący w szkołach powszechnych oceniają własne kompetencje ogólne i zawodowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.189.204

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 189-204.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Irena Kaffemaniene   Copyright by Stefanija Ališauskienė

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.