Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procesy integracyjne w Polsce w latach 1994–2016 w ocenie mniejszości arabskiej

Creator:

Abou Saleh, Ziad

Subject and Keywords:

Polacy   Arab   wizerunek   integracja   asymilacja   kryzys migracyjny

Abstract:

Artykuł dotyczy procesów integracji, akulturacji, edukacji oraz egzystencji Arabów w Polsce i powstał na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród grupy młodzieży arabskiej studiującej w Polsce w 1994 roku (610 osób). Z tej grupy udało się po 21 latach odnaleźć 132 osoby i przeprowadzić z ich udziałem dalsze badania. Kontynuowano je również w 2016 roku – wówczas możliwe było dotarcie do 38 osób. Celem pracy jest analiza porównawcza zmian postaw zamieszkujących w Polsce Arabów wobec społeczeństwa polskiego oraz – z perspektywy doświadczeń ich ponad dwudziestoletniego pobytu w Polsce – ocena efektywności integracji i asymilacji kulturowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.105.115

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 105-115.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ziad Abou Saleh

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.