Object

Title: Trzeci sektor w systemie oświaty – wybrane formy wspierające oświatę

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Trzeci sektor w systemie oświaty – wybrane formy wspierające oświatę

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

wspieranie systemu oświaty   współpraca i rozwój edukacji   społeczeństwo obywatelskie   administracja publiczna   trzeci sektor   organizacje pozarządowe

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie udziału trzeciego sektora w systemie oświaty. Przybliżenie jego roli i możliwych form wspierania poszczególnych ogniw systemu oświaty przez organizacje pozarządowe. Analizie podlegają wybrane kwestie organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim, które w ramach celów i sposobów działania aktywizują społeczny ruch na rzecz realizacji zadań publicznych w sferze oświaty. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak należy rozumieć semantycznie „system oświaty wspierają organizacje pozarządowe”. Organizacje pozarządowe związane z oświatą uczestniczą we współpracy sieci różnorodnych podmiotów zaangażowanych w procesy edukacyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79900   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

1 437

Number of object content views in PDF format

1775

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84912

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information