Object

Title: Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce – cele, planowane działania, prognozy kosztów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce – cele, planowane działania, prognozy kosztów

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

in vitro   procreation health   extracorporeal fertilization   Comprehensive Procreation Health Protection Program in Poland   medical law  
prawo medyczne   Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce   zdrowie prokreacyjne   zapłodnienie pozaustrojowe   in vitro

Abstract:

The article presents the main goals, planned actions and the forecasts for the costs of running the Comprehensive Procreation Health Protection Program in Poland, planned for 2016-2020. Due to the currency of the topic and its novelty for the doctrine of medical law, there are almost any published written sources in which the authors would endeavor to give a comprehensive assessment of the program’s origins. This article is therefore an attempt to fill this gap. The author conducts the analysis mainly on the basis of the provisions of the Program itself and also refers to the related commentary on it. Its additional purpose is to disseminate knowledge about current developments in health policy.  

Artykuł przedstawia najważniejsze cele, planowane działania, jak również prognozy kosztów prowadzenia Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce, przewidzianego na lata 2016–2020. Z uwagi na aktualność wybranego tematu i jego nowość dla doktryny prawa medycznego w zasadzie nie funkcjonują publikowane źródła pisane, w których autorzy staraliby się poddać kompleksowej ocenie założenia Programu. Artykuł jest wiec próbą zapełnienia tej wyrwy. Autorka prowadzi analizę głównie w oparciu o zapisy samego Programu, a także przywołuje odnoszące się do niego komentarze publicystyczne. Jego dodatkowym celem jest upowszechnianie wiedzy nt. aktualnych zmian w obszarze polityki zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79898   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Debita

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

905

Number of object content views in PDF format

1287

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84910

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information