Object

Title: The principle of security in e-government ; Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The principle of security in e-government  
Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

safety of information   e-government   means of electronic communication   ICT systems  
e-administracja   bezpieczeństwo informacji   środek komunikacji elektronicznej   system teleinformatyczny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The principle of security of e-government is the principle of law, which serves lawmaking and exercise of law in connection with the administration and use of ICT systems and means of electronic communication. The objective of ensuring safety of e-government is the protection of stored and transmitted information. This principle allows unifying the interpretation of laws regulating e-government, which are significantly varied.  

Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji jest zasadą prawa, która służy stanowieniu i stosowaniu przepisów prawa w związku z administrowaniem i użytkowaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji jest ochrona przechowywanych i przekazywanych informacji. Zasada ta pozwala ujednolicić wykładnię przepisów prawa regulujących e-administrację, które są znacznie zróżnicowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79812   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

2 054

Number of object content views in PDF format

2798

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84763

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information