Object

Title: The concept of a case of inheritance in European Union law ; Pojęcie sprawy dotyczącej spadku w prawie UE

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The concept of a case of inheritance in European Union law  
Pojęcie sprawy dotyczącej spadku w prawie UE

Creator:

Moryc, Iwona

Subject and Keywords:

national law   conflict of laws rules   Inheritance law   EU law   inheritance  
dziedziczenie   prawo spadkowe   normy kolizyjne   prawo UE   prawo krajowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The case of inheritance is a case of a legal event of human death, resulting in legal consequences, which are specifically governed by the law of succession. Due to the diversity of law enforcement in the Member States of the European Union, decisions on the eligibility of persons eligible for inheritance may be different. To harmonize the rules of inheritance law in European law, the European Parliament and the Council (EU) have adopted Regulation No 650/2012 of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of judgments, adoption and enforcement of official documents concerning inheritance and on the establishment of a European attestation of inheritance. The succession regulation is currently one of the key legal instruments governing cross-border inheritance. The article deals with the definition of the succession on the European soil and the characteristics of the succession case against the background of the EU regulation.  

Sprawa dotycząca spadku to sprawa związana ze zdarzeniem prawnym, jakim jest śmierć człowieka, wywołująca określone przez prawo skutki prawne, które reguluje szczegółowo prawo spadkowe. Z uwagi na różnorodność unormowań prawnospadkowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – różne mogą być rozstrzygnięcia o uprawnieniach osób uprawnionych do spadku. Celem ujednolicenia zasad prawa spadkowego w prawie europejskim Parlament Europejski i Rada (UE) uchwaliły rozporządzenie nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie spadkowe stanowi obecnie jeden z kluczowych aktów prawnych regulujących zagadnienie dziedziczenia transgranicznego. W artykule podejmuję się zdefiniowania sprawy spadkowej na gruncie europejskim i charakterystyki sprawy spadkowej na tle rozporządzenia unijnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79809   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Iwona Moryc

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

835

Number of object content views in PDF format

1176

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84760

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pojęcie sprawy dotyczącej spadku w prawie UE Jun 11, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information