Object

Title: Genetic diseases: protection of interests of mother and child ; Choroby genetyczne: ochrona interesów matki i dziecka ; Генетические заболевания: защита интересов матери и ребенка

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Genetic diseases: protection of interests of mother and child  
Choroby genetyczne: ochrona interesów matki i dziecka   Генетические заболевания: защита интересов матери и ребенка

Creator:

Серова, О.А.

Subject and Keywords:

hereditary   genetic   rare diseases   the rights of the disabled child   social support  
choroby dziedziczne   prawa dziecka   pomoc medyczna dla dzieci z chorobami genetycznymi   prawo człowieka do godnego życia   наследственные   генетические   редкие заболевания   права ребенка-инвалида   социальная поддержка

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Modern medical technologies provide care for children with severe disabilities; however, medical and social support of children suffering from rare genetic diseases has many disadvantages. The change in legislation defining the conditions for obtaining the disability status limits the right of a child with a hereditary disease for assistance. The article deals with the questions of an integrated approach to the protection of the rights and legitimate interests of sick children as well as the development of regional centers for the diagnosis and treatment of rare diseases.  

Nowoczesne technologie medyczne pozwalają otaczać opieką dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jednak medyczna i społeczna opieka nad dziećmi dotkniętymi rzadkimi chorobami genetycznymi ma wiele wad. Zmiana prawa określającego warunki uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności ogranicza prawo i możliwość pomocy dla dziecka mającego choroby dziedziczne. W artykule omówiono zagadnienia zintegrowanego podejścia do ochrony praw i uzasadnionych interesów chorych dzieci, rozwój regionalnych ośrodków diagnostyki i leczenia chorób rzadkich.  

Современные медицинские технологии позволяют выхаживать детей с серьезными нарушениями здоровья. Однако медицинское и социальное сопровождение детей, страдающих редкими генетическими заболеваниями, имеет много недостатков. Изменение законодательства, определяющего условия получения инвалидности, ограничивают право ребенка, имеющего наследственные заболевания на оказание помощи. В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к защите прав и законных интересов больных детей, развитие региональных центров по диагностике и лечению редких заболеваний.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79807   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng   rus

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Серова О.А.

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

281

Number of object content views in PDF format

363

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information