Obiekt

Tytuł: L’égalité devant les charges publiques as the basic of state liability on equity under french law ; L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

L’égalité devant les charges publiques as the basic of state liability on equity under french law  
L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

Twórca:

Jaworski, Bartłomiej

Temat i słowa kluczowe:

the principle of equity under French law   state liability on equity   principle l’égalité devant les charges publiques  
zasada l’égalité devant les charges publiques   odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności   zasada słuszności w prawie francuskim

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

State liability on equity is a legal institution, guaranteeing citizens a possibility of acquiring compensations for damages resulting from legitimate actions of the public authority. In the Polish legal system it is regulated by art. 4172 of the Act – Civil Code and is an element of a panel of regulations art. 417–420 of the Civil Code, standardising the issues of liability of the public authority. Article 4172 has a special and auxiliary character, considering the liability for a damage caused by the public authority as a result of its legal actions as a revision of liability on general terms. In the French law the counterpart of the Polish principle of equity is the principle of equity before public burdens (l’égalité devant les charges publiques), which is the basis for the authority’s liability for legal actions. This non-code construction, being a domain of the administration law, was shaped in France especially by the case law of the Council of State and the Court of Competence and today is used to settle damages caused during hospital treatment, based on equity to the public hospital. This institution is similar to the Polish one but the commonness of its usage in France, as well as its non-code character, are sufficient reasons to conduct an in-depth research in that regard.  

Odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności jest instytucją prawną, gwarantującą możliwość uzyskania przez obywateli odszkodowania za szkody powstałe na skutek legalnego działania podmiotów władzy publicznej. W polskim systemie prawnym jest ona regulowana na mocy art. 4172 ustawy – Kodeks cywilny i stanowi element zespołu przepisów art. 417–420 kodeksu cywilnego, normujących kwestię odpowiedzialności władzy publicznej. Artykuł 4172 ma więc charakter wyjątkowy i pomocniczy, traktując odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną w następstwie jej działania legalnego, jako korektę odpowiedzialności na zasadach ogólnych. W prawie francuskim odpowiednikiem polskiej kodeksowej zasady słuszności jest zasada równości wobec ciężarów publicznych (l’égalité devant les charges publiques), stanowiąca podstawę odpowiedzialności państwa za działania legalne. Ta pozakodeksowa konstrukcja, będąca domeną prawa administracyjnego, została we Francji ukształtowana w stopniu szczególnym przez orzecznictwo Rady Stanu oraz Trybunału Kompetencyjnego i znajduje dziś swoje zastosowanie w kwestii szkód wyrządzonych przy leczeniu na zasadach słuszności wobec szpitali publicznych. Instytucja ta podobna jest do polskiej, jednak zarówno powszechność jej stosowania we Francji, jak i jej pozakodeksowy charakter stanowią wystarczający powód do prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79798   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 sie 2023

Data dodania obiektu:

13 paź 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

134

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

190

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84742

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji