Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

Subject and Keywords:

zasada l’égalité devant les charges publiques   odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności   zasada słuszności w prawie francuskim

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Odpowiedzialność państwa na zasadzie słuszności jest instytucją prawną, gwarantującą możliwość uzyskania przez obywateli odszkodowania za szkody powstałe na skutek legalnego działania podmiotów władzy publicznej. W polskim systemie prawnym jest ona regulowana na mocy art. 4172 ustawy – Kodeks cywilny i stanowi element zespołu przepisów art. 417–420 kodeksu cywilnego, normujących kwestię odpowiedzialności władzy publicznej. Artykuł 4172 ma więc charakter wyjątkowy i pomocniczy, traktując odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną w następstwie jej działania legalnego, jako korektę odpowiedzialności na zasadach ogólnych. W prawie francuskim odpowiednikiem polskiej kodeksowej zasady słuszności jest zasada równości wobec ciężarów publicznych (l’égalité devant les charges publiques), stanowiąca podstawę odpowiedzialności państwa za działania legalne. Ta pozakodeksowa konstrukcja, będąca domeną prawa administracyjnego, została we Francji ukształtowana w stopniu szczególnym przez orzecznictwo Rady Stanu oraz Trybunału Kompetencyjnego i znajduje dziś swoje zastosowanie w kwestii szkód wyrządzonych przy leczeniu na zasadach słuszności wobec szpitali publicznych. Instytucja ta podobna jest do polskiej, jednak zarówno powszechność jej stosowania we Francji, jak i jej pozakodeksowy charakter stanowią wystarczający powód do prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK