PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki

Creator:

Czernianin, Wiktor   Czernianin, Halina   Chatzipentidis, Kiriakos

Subject and Keywords:

medycyna   bibliotekoznawstwo   pedagogika specjalna   biblioterapia   psychologia kliniczna   literaturoznawstwo

Abstract:

Niniejszy podręcznik, pt.: „Podstawy współczesnej biblioterapii”, tworzący naukowy fundament rozwoju biblioterapii jako dyscypliny akademickiej, jest uzupełnionym i poszerzonym wznowieniem „Teoretycznych podstaw biblioterapii” Wiktora Czernianina z 2008 roku. Tym razem do współautorstwa dr Wiktor Czernianin zaprosił dwoje swoich stałych współpracowników, tj. literaturoznawczynię, dr Halinę Czernianin i doktoranta pedagoga Kiriakosa Chatzipentidisa, dzięki temu przedstawione problemy zyskały na aktualności, stąd też zmiana tytułu. Dorobek naukowy tych Autorów z dziedziny biblioterapii był uprzednio publikowany na łamach „Przeglądu Biblioterapeutycznego”, rocznika naukowego wydawanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod znakomitą redakcją Wiktora Czernianina, pisma znajdującego się na tzw. liście ministerialnej czasopism naukowych. Tym samym kontynuowany jest nurt badań biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych zainicjowany w Instytucie Psychologii UWr. pracami wybitnego psychologa i pedagoga, prof. Zbigniewa Skornego (1926-2012), naszego Mistrza i Wzoru Uczonego. Przypomnijmy, że w dziedzinie biblioterapii prof. Skorny współpracował w swoim czasie z prof. Janem Trzynadlowskim (1912-1995), teoretykiem literatury, mającym swój ważny wkład w rozwój biblioterapii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Szulc, Wita. Red.   Czernianin, Wiktor. Red.   Borecka-Biernat, Danuta. Rec.   Szczupał, Bernadeta. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65653-18-5

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK