Object

Title: Współczesne funkcjonowanie nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo podkarpackie i małopolskie) oraz północnych (Sárospatak) i południowych Węgrzech (Kaposvári)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne funkcjonowanie nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo podkarpackie i małopolskie) oraz północnych (Sárospatak) i południowych Węgrzech (Kaposvári)

Alternative title:

Contemporary primary teachers' functioning based on the comparative research conducted in southern Poland (Podkarpackie and Małopolskie voivodship) and northern (Sárospatak) and southern Hungary (Kaposvári)

Creator:

Reczek-Zymróz, Łucja

Subject and Keywords:

class tutor   competencies   personal qualities   student   teacher  
cechy osobowe   kompetencje   nauczyciel   uczeń   wychowawca

Abstract:

In the text of the article the analysis of teachers’ functioning in contemporary primary school was performed. The detailed study was devoted to teachers’ importance in children education, their competencies, personal qualities and roles served in educational-pedagogical process. Determinants of teachers’ position in society were also characterized. The article contains the theoretical part and the analysis of research results done among 100 Polish teachers from Małopolskie and Podkarpackie voivodships and 96 teachers from northern Sárospatak) and southern Hungary (Kaposvári). The analysis of research results was conducted taking seniority and function of class tutor into account.  

W tekście artykułu dokonano analizy funkcjonowania nauczycieli we współczesnej szkole podstawowej. Szczegółowemu opracowaniu poddano znaczenie nauczyciela w edukacji dzieci, jego kompetencje, pożądane cechy osobowe oraz role pełnione w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Scharakteryzowano czynniki warunkujące pozycję nauczycieli w społeczeństwie. Artykuł zawiera część teoretyczną oraz analizę wyników badań przeprowadzonych wśród 100 nauczycieli polskich z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz 96 z północnych (Sárospatak) i południowych Węgier (Kaposvári). Analiza wyników badań została dokonana z uwzględnieniem stażu pracy oraz sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89437   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

doi:10.34616/22.19.037

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 224-232

Rights holder:

Copyright by Łucja Reczek-Zymróz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2023

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

245

Number of object content views in PDF format

269

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information