Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Integracja i dezintegracja w społeczeństwach europejskich – Tożsamość i problemy społeczne w dobie globalizacji kultury i kryzysu ekonomicznego

Creator:

Drwęski, Bruno

Subject and Keywords:

etniczność   kultura   naród   postmodernizm   religia   rozwój   wielokulturowość

Abstract:

Artykuł zamierza definiować pojęcie „wielokulturowości” w sposób dynamiczny, w sytuacji kiedy jest ono przeważnie używane po to, aby określać tylko widoczne, istniejące różnice między grupami etnicznymi lub religijnymi. Nie można pominąć faktu, że różne grupy narodowościowe lub religijne historycznie rozwijały odmienne kultury polityczne i programy społeczne, które w konsekwencji umożliwiły postęp. W czasach globalizacji, możemy zauważyć zubożenie poszczególnych religii, ideologii i kultur narodowych jako ucieleśnienia wartości twórczych i alternatywnych. Powstaje sytuacja blokująca postęp ludzki i przyczyniająca się do rozwoju frustracji oraz napięć między grupami. Proces nasila się szczególnie jeżeli wielokulturowość zostaje zredukowana tylko do różnic zewnętrznych, podlegających procesom dominującej globalizacji kultury.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.1.021.034

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 21-34.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bruno Drwęski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.