Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antropologia w zglobalizowanym świecie. Historia, kultura i filozofia

Creator:

Wulf, Christoph

Subject and Keywords:

antropologia edukacyjna   antropologia filozoficzna   antropologia historyczna   hominizacja

Abstract:

Dzisiejsza antropologia próbuje powiązać historyczność i kulturę pojęć, poglądów i metod, którymi się zajmuje jako nauka z historycznością i kulturą przedmiotów badań. Antropologia bada odkrycia nauk humanistycznych i tworzy autokrytykę na podstawie filozofii historycznej i kulturowej, tym samym torując drogę dla badań nad powstającymi pytaniami i kwestiami. W sercu tych wysiłków leży nieposkromiony niepokój umysłu. Badania w dziedzinie antropologii nie ograniczają się do określonych kontekstów kulturowych czy pojedynczych epok. Refleksje dotyczące integralnej historyczności i kulturalności badań umożliwiają dyscyplinie odejście od eurocentryczności nauk humanistycznych i skoncentrowanie się na nierozwiązanych problemach teraźniejszości i przyszłości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.1.013.019

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2017, s. 13-19.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Christoph Wulf

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.