Szczegóły obiektu: Bezpieczeństwo na drogach jako swoista ultima ratio czy jedynie argument dla ograniczania kompetencji organów wykonawczych gminy?

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności