Obiekt

Tytuł: E-government as a communication tool in the construction process ; E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

E-government as a communication tool in the construction process  
E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym

Twórca:

Błażewski, Maciej (1986- )

Temat i słowa kluczowe:

construction process   register   electronic communication   administrative proceeding   E-government  
proces budowlany   postępowanie administracyjne   e-administracja   komunikacja elektroniczna   rejestry

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

E-government increases the efficiency and quality of service of public administration. The development of e-government covers only some aspects of the construction process, including: registers; electronic patterns of documents; transfer of documents to other authorities; activities in administrative proceedings. E-government is conducted inside public administration and between the authorities and citizens. E-government in the construction process is governed by, inter alia: the Act of Construction Law, the Act on promulgation of normative acts and certain other legal acts; the Code of Administrative Proceedings.  

E-administracja zwiększa sprawność oraz jakość działania organów administracji publicznej. Rozwój e-administracji obejmuje jedynie części aspektów procesu budowlanego, w tym: rejestrów dotyczących reglamentacji robót budowlanych, centralnych rejestrów osób uczestniczących w procesie budowlanym, elektronicznych wzorów pism, przekazywanie dokumentów innym organom, czynności w postępowaniu administracyjnym. E-administracja jest prowadzona pomiędzy organami administracji publicznej oraz organami a obywatelem. E-administrację w procesie budowlanym regulują m.in.: ustawa Prawo budowlane, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79288   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Maciej Błażewski

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 178

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1526

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83849

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji