Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

proces budowlany   postępowanie administracyjne   e-administracja   komunikacja elektroniczna   rejestry

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

E-administracja zwiększa sprawność oraz jakość działania organów administracji publicznej. Rozwój e-administracji obejmuje jedynie części aspektów procesu budowlanego, w tym: rejestrów dotyczących reglamentacji robót budowlanych, centralnych rejestrów osób uczestniczących w procesie budowlanym, elektronicznych wzorów pism, przekazywanie dokumentów innym organom, czynności w postępowaniu administracyjnym. E-administracja jest prowadzona pomiędzy organami administracji publicznej oraz organami a obywatelem. E-administrację w procesie budowlanym regulują m.in.: ustawa Prawo budowlane, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK