Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Alokacja ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Creator:

Szymkow, Bartosz

Subject and Keywords:

partner prywatny   PPP   umowa PPP   dywersyfikacja ryzyka   alokacja ryzyka   partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)   partner publiczny   umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

W tym artykule starałem się przedstawić podział ryzyka pomiędzy partnerami, prywatnym i publicznym, w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, jego dywersyfikację, rodzaje i nieadekwatność podziału względem partnerów. Ponadto starałem się wykazać, iż pierwsze 20 lat po transformacji ustrojowej w naszym kraju to z punktu widzenia współpracy publiczno-prywatnej czas stracony oraz że dopiero konieczność zintensyfikowania prac nad organizowanymi w Polsce w 2012 r. Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO2012 przyczyniły się w znacznym stopniu do obecnego kształtu PPP w naszym kraju. Poza regulacjami polskimi wskazałem również sposób podziału ryzyka bazujący na ustawodawstwie unijnym jako integralnej, względnie subsydiarnej sferze regulacji krajowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartosz Szymkow

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK