Object

Title: Allocation of the risk in the public-private partnership’s contracts ; Alokacja ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Allocation of the risk in the public-private partnership’s contracts  
Alokacja ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Creator:

Szymkow, Bartosz

Subject and Keywords:

risk allocation   public-private partnership contract   public-private partnership   PPP contract   public partner   risk diversification   PPP   private partner  
partner prywatny   PPP   umowa PPP   dywersyfikacja ryzyka   alokacja ryzyka   partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)   partner publiczny   umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article is a brief look at the risk distribution between the partners in the contracts of public-private partnership in Poland and its unification according to the European Union law regulations. According to that I have tried to show that the first 20 years of Polish transformation was more or less wasted time for PPP sector as well as that finally EURO2012 forced in some way to prepare a proper legislation, which is now useful for public-private partnership. It also shows the relations between the private and public partners according to the different aspects of the risk, its size and weight.  

W tym artykule starałem się przedstawić podział ryzyka pomiędzy partnerami, prywatnym i publicznym, w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, jego dywersyfikację, rodzaje i nieadekwatność podziału względem partnerów. Ponadto starałem się wykazać, iż pierwsze 20 lat po transformacji ustrojowej w naszym kraju to z punktu widzenia współpracy publiczno-prywatnej czas stracony oraz że dopiero konieczność zintensyfikowania prac nad organizowanymi w Polsce w 2012 r. Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO2012 przyczyniły się w znacznym stopniu do obecnego kształtu PPP w naszym kraju. Poza regulacjami polskimi wskazałem również sposób podziału ryzyka bazujący na ustawodawstwie unijnym jako integralnej, względnie subsydiarnej sferze regulacji krajowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79287   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartosz Szymkow

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

508

Number of object content views in PDF format

719

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83848

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information