Object

Title: The principle of territoriality of the administration and cross-border administrative cases ; Zasada terytorializmu działania administracji a transgraniczność spraw administracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The principle of territoriality of the administration and cross-border administrative cases  
Zasada terytorializmu działania administracji a transgraniczność spraw administracyjnych

Creator:

Kowalczyk, Barbara

Subject and Keywords:

deterritorialism   administrative act   administrative cooperation   European administrative space   transnational  
deterytorializm   transterytorialny akt administracyjny   współpraca administracyjna   europejska przestrzeń administracyjna

Abstract:

The article deals with one of the example of a transborder administrative cooperation. The subject of discussion is transnational application of administrative law and the structure of transnational administrative act. Within the EU, the mutual openness of the legal systems should be regarded as an instrument of creating a European administrative space, which grows on the basis of the European administrative law. In certain circumstances the law calls for approval of the extraterritorial effects of administrative acts (decisions) issued by the administrative authorities of one of the EU Member State. This phenomenon leads to creation of new features of the organization as well as the functioning of public administration, which can be described as “deterritorialism”.  

Artykuł dotyczy jednego z przejawów współpracy przekraczającej granice państwowe. Przedmiotem rozważań jest model transnarodowego wykonywania prawa administracyjnego i konstrukcja transterytorialnego aktu administracyjnego. W ramach UE wzajemna otwartość porządków prawnych państw stanowi instrument kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej, która wyrasta na gruncie europejskiego prawa administracyjnego, nakazującego w określonych sytuacjach zaakceptować eksterytorialne skutki aktów stosowania prawa wydanych przez organy administracyjne jednego państwa członkowskiego UE. Omawiane zjawisko prowadzi do wyodrębnienia cechy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, którą można określić jako deterytorializm.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79066   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Kowalczyk

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

495

Number of object content views in PDF format

662

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82543

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information