Object

Title: The therapeutic and educational functions of a literary work in bibliotherapy research - the psychoanalytic interpretations of fairy tales by Bruno Bettelheim and interpretation of Scripture from the position of depth psychology by Anselm Grün ; O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The therapeutic and educational functions of a literary work in bibliotherapy research - the psychoanalytic interpretations of fairy tales by Bruno Bettelheim and interpretation of Scripture from the position of depth psychology by Anselm Grün  
O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna

Group publication title:

Bibliotherapy Review

Creator:

Czernianin, Halina   Czernianin, Wiktor

Subject and Keywords:

stories of healing   bibliotherapy   the therapeutic function of literature   a fairy tale   psychoanalytic research method   Scripture   parables   educational function of literature  
przypowieści   Pismo Święte   funkcja terapeutyczna literatury   baśń   psychoanalityczna metoda badań   opowieści o uzdrowieniu   biblioterapia   funkcja wychowawcza literatury

Abstract:

I. Polish forerunners of literary bibliotherapy research; II. Therapeutic and educational function of a literary work; II.1. Characteristics of a therapeutic and educational literary work; III. Research method of therapeutic and educational functions of a literary work – the psychoanalytic interpretations of fairy tales; III.1. Therapeutic function method; III.2. Educational function method; IV. Interpretation of Scripture in depth psychology by Anselm Grün; IV.1. The method of interpretation; IV.1.1. The therapeutic biblical stories of healings in depth psychology interpretation; IV.1.2. The educational function of the biblical parable in depth psychology interpretation; V. Summary.  

I. Polscy prekursorzy literackich badań biblioterapeutycznych; II. Funkcja terapeutyczna i wychowawcza utworu literackiego; II.1. Określenia cech dzieła literackiego przenoszącego wartości terapeutyczne i wychowawcze; III. Metoda badań funkcji terapeutycznej i funkcji wychowawczej utworu literackiego na przykładzie psychoanalitycznej interpretacji baśni; III.1. Sposób działania funkcji terapeutycznej; III.2. Sposób działania funkcji wychowawczej; IV. Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi o. Anzelma Grüna; IV.1. Metoda interpretacji; IV.1.1. Funkcja terapeutyczna biblijnych opowieści o uzdrowieniach w interpretacji z pozycji psychologii głębi; IV.1.2. Funkcja wychowawcza biblijnych przypowieści w interpretacji z pozycji psychologii głębi; V. Zakończenie.

Place of publishing:

Sopot

Publisher:

Wydawnictwo "Smak Słowa"

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78884   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław   Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Feb 18, 2017

Number of object content hits:

3 230

Number of object content views in PDF format

4559

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81812

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information