Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna

Creator:

Czernianin, Halina   Czernianin, Wiktor

Subject and Keywords:

przypowieści   Pismo Święte   funkcja terapeutyczna literatury   baśń   psychoanalityczna metoda badań   opowieści o uzdrowieniu   biblioterapia   funkcja wychowawcza literatury

Abstract:

I. Polscy prekursorzy literackich badań biblioterapeutycznych; II. Funkcja terapeutyczna i wychowawcza utworu literackiego; II.1. Określenia cech dzieła literackiego przenoszącego wartości terapeutyczne i wychowawcze; III. Metoda badań funkcji terapeutycznej i funkcji wychowawczej utworu literackiego na przykładzie psychoanalitycznej interpretacji baśni; III.1. Sposób działania funkcji terapeutycznej; III.2. Sposób działania funkcji wychowawczej; IV. Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi o. Anzelma Grüna; IV.1. Metoda interpretacji; IV.1.1. Funkcja terapeutyczna biblijnych opowieści o uzdrowieniach w interpretacji z pozycji psychologii głębi; IV.1.2. Funkcja wychowawcza biblijnych przypowieści w interpretacji z pozycji psychologii głębi; V. Zakończenie.

Place of publishing:

Sopot

Publisher:

Wydawnictwo "Smak Słowa"

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław   Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK