Obiekt

Tytuł: Utopian vision of upbringing of Maria Łopatkowa's pedagogy of the heart in the context of modern world values ; Utopijna wizja wychowania pedagogiki serca Marii Łopatkowej w kontekście wartości czasów współczesnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Utopian vision of upbringing of Maria Łopatkowa's pedagogy of the heart in the context of modern world values  
Utopijna wizja wychowania pedagogiki serca Marii Łopatkowej w kontekście wartości czasów współczesnych

Twórca:

Piecuch, Ewelina

Temat i słowa kluczowe:

Łopatkowa Maria   values   pedagogy of heart   utopia   upbringing   modernity   school   teacher   students  
Łopatkowa Maria   wartości   pedagogika serca   utopia   wychowanie   współczesność   szkoła   nauczyciel   uczniowie

Abstrakt:

Maria Łopatowska has created a pedagogic trend named pedagogy of the heart, which was based on the author's vision of personal respect for children. Utopian, idealistic, leaving much to wish for concept of educating the young generation, encourages to reflect on the values of idealistic education and the realities posed by contemporary life. It is the expression of humanism on the position of the child in case of a change in his or her educational, family home and personal space. Pedagogy of the heart contains a timeless utopian vision of a clash of positive intentions with the limitations and imperfections of the world, which is ruled by consumerism, haste and constant change. Realistic look at the child as an entity that is not fully formed, remaining in constant development, which has its own strengths and weaknesses that are arising from the situations to which he or she got exposed, shows the vision of the trend’s author, as impossible to fulfill. M. Łopatkowa created pedagogy of the heart based on exactly those assumptions. Perspective inspired by humanism of the position of a child in the situation of contemporary times hides a time-less utopian vision of conflict of positive intentions and the limits and imperfections of the world ruled by consumerism, rush and constant change.  

Maria Łopatkowa stworzyła nurt pedagogicznym o nazwie pedagogika serca, który opierał się na autorskiej wizji podmiotowego poszanowania dzieci. Utopijna, idealistyczna, pozostawiająca wiele do życzenia koncepcja wychowania młodego pokolenia składnia do refleksji nad wartościami idealistycznego wychowania a realiami, jakie niesie współczesne życie. Jest to spojrzenie pełne humanizmu na pozycję dziecka w sytuacji zmiany w jego przestrzeni osobistej, edukacyjnej i rodzinnej. Pedagogika serca kryje w sobie ponadczasową utopijną wizję ścierania się pozytywnych intencji z ograniczeniami i niedoskonałościami świata, w którym rządzi konsumpcjonizm, pośpiech i ciągła zmiana. Realne spojrzenie na dziecko jako na jednostkę nie w pełni ukształtowaną, pozostającą w ciągłym rozwoju, posiadającą swoje mocne, jak i słabe strony, wynikające z sytuacji, w jakiej się znalazło, pokazuje wizję autorki nurtu jako niemożliwą do zrealizowania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Gromysz, Jowita. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Data wydania:

2016

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78790   ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.115

Język:

pol

Powiązanie:

Utopia a edukacja, T.1, s. 185-197.

Właściciel praw:

Copyright by Ewelina Piecuch

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

1 lut 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 126

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3398

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81204

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji