Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan

Creator:

Szumlewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

utopia   socjalizm   feminizm   wolność   równość   praca   wyzysk   wyzwolenie seksualne   emancypacja

Abstract:

W eseju „Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan”, częściowo opartym na książce „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”, analizuję poglądy tak zwanych socjalistów utopijnych. Czy ich poglądy faktycznie były utopijne? Jaki był kontekst społeczny ich powstania? Na czym polegały ich projekty naprawy społeczeństwa i jaką rolę odgrywało w nich wychowanie? W tekście stawiam tezę, że poglądy przedstawionych myślicieli nie były w istocie bardziej „utopijne” (w negatywnym tego słowa znaczeniu) niż inne oświeceniowe wizje racjonalnego społeczeństwa, jak chociażby państwo celów Immanuela Kanta czy umowa społeczna Jana Jakuba Rousseau. Owen, Fourier i Tristan bardzo trafnie wskazywali na bolączki wczesnego kapitalizmu. W swoim podejściu do seksu i do emancypacji kobiet byli bardziej postępowi chociażby od późniejszego liberalnego feministy Johna Stuarta Milla. Jeśli natomiast chodzi o wychowanie, rozwiązania socjalizmu utopijnego były bardziej złożone i adekwatne od wizji Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, dla których wychowanie stanowiło kwestię drugorzędną wobec rewolucji społecznej. Ironia polega na tym, że to właśnie marksiści nazwali koncepcje Owena, Fouriera i Tristan utopiami...

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gromysz, Jowita. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.106

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 87-94.

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Szumlewicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.