Object

Title: The Life of Lodz Families in the Time of Economic Crises in the 1930s. Presented by „Ilustrowana Republika” Journal ; Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych XX wieku w przekazie gazety „Ilustrowana Republika”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Life of Lodz Families in the Time of Economic Crises in the 1930s. Presented by „Ilustrowana Republika” Journal  
Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych XX wieku w przekazie gazety „Ilustrowana Republika”

Creator:

Michalska, Iwonna

Subject and Keywords:

economic crises   Poland (1929-1935)   Lodz   families   „Ilustrowana Republika” journal  
kryzys gospodarczy   Łódź   rodzina   sytuacja ekonomiczna   Ilustrowana Republika

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

The „Ilustrowana Republika” journal issued in Lodz in the inter-war period mainly concentrated on local and national topics of political, social, economic, and cultural problems. The reconstruction of the contents has enabled the presentation and recreation of the conditions of existence of Lodz residents during the years of the great economic crises. The industrial character of Lodz had influenced the inhabitants’ activity. They worked in textile factories. In the times of unprofitable business conditions factory-owners restricted, and later seriously reduced the number of employees. Mass unemployment was the source of the tough economic situation for working-class families,and others. The lack of work and enormously high prices multiplied the range of poverty. The process of eviction due to rent arrears, selling of previously gathered goods, the expulsion of children form school because of delays in school-fee payment, misunderstandings and family conflicts became much more common and intensive. The growth of economic suicides, begging, and child demoralization (thefts, prostitution, and alcohol consumption) was easily noticed. In spite of the help provided by many municipal and civic committees these efforts were not sufficient to protect many families from a state of extreme poverty.  

Dziennik „Ilustrowana Republika” wydawany w Łodzi w okresie międzywojennym zamieszczał na swych łamach wiadomości ogólnokrajowe oraz lokalne o tematyce politycznej, społecznej, handlowej i kulturalnej. Dokonana rekonstrukcja tych treści pozwoliła odtworzyć sytuację bytową, w jakiej znalazła się ludność tego miasta w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego. Przemysłowy charakter Łodzi powodował, że poważna liczba mieszkańców wiązała swoje życie zawodowe z pracą, głównie w fabrykach włókienniczych, które w okresie niekorzystnej koniunktury gospodarczej początkowo ograniczały, a później redukowały zatrudnienie. Masowe bezrobocie stawiało wiele rodzin, nie tylko robotniczych, w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy i drożyzna zwielokrotniały zasięg ubóstwa. Zdecydowanemu nasileniu uległy zjawiska eksmitowania z mieszkań za długi w należnościach za komorne, wyprzedaży posiadanego dorobku, usuwania dzieci ze szkół z powodu zaległości w opłacie czesnego, nieporozumień i konfliktów rodzinnych. Odnotowywano wzrost samobójstw z powodów ekonomicznych, szerzenie się żebractwa i demoralizacji dzieci (kradzieże, prostytucja picie alkoholu). Mimo czynionych wysiłków, udzielana przez władze miejskie i komitety obywatelskie pomoc nie była w stanie uchronić od nędzy wszystkich miejscowych rodzin.Należy podkreślić, że „Ilustrowana Republika” nie rejestrowała pełnego obrazu biedy łódzkich środowisk, a ukazywała jedynie sytuacje najbardziej dramatyczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78696   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.195.208

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 195-208

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Iwonna Michalska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

224

Number of object content views in PDF format

291

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80515

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information