Object

Title: Lodz Families Help Directions During WW I in the Light of „Godzina Polski” Journal’s Reports ; Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny światowej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Lodz Families Help Directions During WW I in the Light of „Godzina Polski” Journal’s Reports  
Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny światowej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski

Creator:

Michalski, Grzegorz

Subject and Keywords:

Lodz   World War I,   social care   „Godzina Polski” journal  
Łódź   pierwsza wojna światowa   pomoc socjalna i opiekuńcza   Godzina Polski

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

During World War I in Lodz, being occupied by Germans, life conditions of Lodz residents became tragically bad. Plunder of industrial property – machinery, reserves of resources, goods already manufactured – caused capital losses and a lack of means to reestablish appropriate production. Food confiscation, mainly grain and potatoes resulted in serious problems with food supplementary and alimentation. The German administration’s demands – impossible to meet – if not fulfilled had let to high money penalties. As a result of those actions a slow decline of the city was observed. All could experience common unemployment, extremely high prices, hunger, poverty, and prevalent diseases. Labour deportations to Germany and economic migration reduced the number of in habitants by about 40%. At the beginning of those processes many organizations tried to help the people of Lodz. First it was Komitet Niesienia Pomocy Biednym (Poor Helping Committee). Later other institutions, like Okręgowa Rada Opiekuńcza (District Care Commettee), the Catholic Church, the Evangelical Church of Augsburg Confession, the Jewish community, and some factory-owners engaged themselves in social care. The journal „Godzina Polski” issued between 1915–1918 systematically presented their charitable activities. Thanks to this press information it has been possible to find out all of the initiatives aimed to help and ease families in their everyday existential battles  

W okresie pierwszej wojny światowej, w okupowanej przez Niemców Łodzi, sytuacja życiowa mieszkańców uległa rozpaczliwemu pogorszeniu. Grabież majątku przemysłowego– maszyn, rezerw surowców, gotowych wyrobów – spowodowały straty kapitałowe i brak środków na odnawianie produkcji. Rekwirowanie żywności, głównie zboża i ziemniaków, doprowadziło do poważnych problemów związanych z wyżywieniem mieszkańców, a dodatkowe żądania władz niemieckich, których nie sposób było zrealizować, pociągały za sobą wysokie kary pieniężne. Konsekwencją tego stanu rzeczybył powolny upadek miasta, w którym gościło bezrobocie, drożyzna, głód, nędzai choroby. Wywózki na roboty do Niemiec i zagraniczna emigracja zarobkowa zmniejszyła liczbę ludności o blisko 40%. Z pomocą mieszkańcom Łodzi spieszył początkowo Komitet Niesienia Pomocy Biednym, a później Okręgowa Rada Opiekuńcza oraz szereg innych instytucji, w tymm.in. Kościół katolicki i ewangelicko-augsburski, gmina żydowska, a także właściciele niektórych większych fabryk. O ich działalności na rzecz potrzebujących systematycznie donosił miejscowy dziennik „Godzina Polski”, który ukazywał się latach 1915–1918 . Dzięki tym relacjom możliwe stało się odtworzenie wszelkich inicjatyw, które za zadanie ulżyć rodzinom w ich codziennych zmaganiach egzystencjalnych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78695   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.181.194

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 181-194

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Michalski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

130

Number of object content views in PDF format

170

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80514

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information