Object

Title: Alcoholism as a danger to the lives and morals of children and youths in handbooks for parents in the years 1918–1970 ; Alkoholizm jako zagrożenie dla zdrowia i moralności dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1918–1970

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Alcoholism as a danger to the lives and morals of children and youths in handbooks for parents in the years 1918–1970  
Alkoholizm jako zagrożenie dla zdrowia i moralności dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1918–1970

Creator:

Małek, Agnieszka

Subject and Keywords:

alcoholism   health   child   upbringing   guidebooks   Second Polish Republic   Polish People’s Republic  
alkoholizm   zdrowie   dzieci   wychowanie   poradniki   II Rzeczpospolita   PRL

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

The aim of this analysis is an attempt to reproduce the recommendations addressed at parents concerning the negative impact of alcohol to children. Polish guidebooks for parents from the years 1918–1970 were used as the source material for the study. Prevention of children and young people’s addiction to alcohol was the main goal of considerations undertaken in guidebooks. Pregnant women were pointed out the consequences of alcohol for the developing fetus. Moreover, authors discussed the fate of children growing up in an alcoholic family. The fact that the first contact of children with alcohol often occurred during family meetings caused the need to emphasize the influence of adults on the development of addiction in children. Research of juveniledelinquency were cited to show not only the biological side effects of alcohol but also its social consequences.  

Celem niniejszego opracowania jest próba rekonstrukcji zaleceń kierowanych do rodziców, dotyczących negatywnego wpływu spożywania alkoholu na organizm dziecka. Podstawę źródłową dokonanych analiz stanowią polskie poradniki dla rodziców z lat 1918–1970. Podejmowane na ich kartach rozważania miały w pierwszej kolejności przyczyniać się do promowania wychowania w trzeźwości. Wiele uwag kierowano do kobiet ciężarnych, wskazując na konsekwencje picia przez nie alkoholu dla rozwijającego się płodu. Omawiano ponadto los dzieci wychowujących się w rodzinie alkoholowej. Podkreślając wpływ wzorców płynących od dorosłych przestrzegano przed spożywaniem alkoholu w towarzystwie dzieci, wskazując przy tym na fakt, iż pierwszy kontakt dzieciz alkoholem często miał miejsce właśnie podczas rodzinnych uroczystości. Przywoływane w publikacjach badania (głównie nad przestępczością nieletnich) miały uzmysławiać nie tylko indywidualne, biologiczne skutki spożywania alkoholu, ale i jego konsekwencje społeczne

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78694   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.161.178

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 161-178

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Małek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

618

Number of object content views in PDF format

854

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80512

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information