Object

Title: Nurseries and „A Drop of Milk” Stations as the Centres Supporting Poor Families in the Kingdom of Poland at the Turn of the XIX-th and XX-th Centuries ; Żłobki i stacje „Kropla Mleka” jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nurseries and „A Drop of Milk” Stations as the Centres Supporting Poor Families in the Kingdom of Poland at the Turn of the XIX-th and XX-th Centuries  
Żłobki i stacje „Kropla Mleka” jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku

Creator:

Bołdyrew, Aneta

Subject and Keywords:

nursery   child care   „A Drop of Milk” station  
żłobek   opieka nad dziećmi   stacja „Kropla Mleka

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

The article is devoted to the centers taking care of children under the age of three which were opened in the second part of the XIX-th century and at the beginning of the XX-th century in the Kingdom of Poland. They were supposed to support the poorest families, especially working or single mothers in fulfilling the educational and protective roles. This purpose was fulfilled mostly by nurseries, „A Drop of Milk” stations and sometimes orphanages. The last ones were for children between 3 and 7 years oldbut sometimes, in the countries, when people worked in the fields, they younger childrencould stay there. The centers for the protection of babies and toddlers were createdand financed by private individuals, charities and other social organizations. Much attentionwas paid by press to the activity of nurseries and „A Drop of Milk” stations inthe form of reports and postulates. The reporters tried to popularize the idea of institutionalprotection of small children, described possible solutions in western Europeancountries, pointed to the fact that such institutions lowered mortality of small childrenfrom the poorest families, especially in the towns. Both theoreticians and practical activity of the institutions concentrated on nursing rather than educational role. In case of nurseries and „A Drop of Milk” stations the cooperation with the children’s mothers was necessary. The mothers were also educated how to protect and bring up a small child.  

Artykuł jest poświęcony placówkom opiekującym się dziećmi do 3. roku życia, zakładanymw drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w Królestwie Polskim. Miały one wspierać zwłaszcza najuboższe rodziny, a szczególnie wspomagać samotne matki, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolę taką spełniały żłobki,stacje „Kropli Mleka”, niekiedy także ochronki. Te ostatnie były przeznaczone dla dzieci w wieku 3–7 lat, ale czasami, zwłaszcza na wsiach w okresie prac polowych, zapewniały opiekę także młodszym dzieciom. Placówki opieki nad dziećmi w wieku niemowlęcymi poniemowlęcym były zakładane oraz finansowane przez osoby prywatne,towarzystwa dobroczynne i inne organizacje społeczne. Wiele uwagi działalności żłobkówi stacji „Kropla Mleka” poświęcano na łamach prasy, zarówno w aspekcie sprawozdawczym, jak i postulatywnym. Publicyści starali się popularyzować ideę instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi, opisywali rozwiązania stosowane w krajach zachodnioeuropejskich, wskazywali na ich znaczenie w ograniczaniu śmiertelności małych dzieci z najuboższych rodzin, zwłaszcza w środowisku miejskim

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78691   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.103.119

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 103-119

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aneta Bołdyrew

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

400

Number of object content views in PDF format

513

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80509

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information