Object

Title: The old Polish family and the threat of violence and lawlessness ; Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The old Polish family and the threat of violence and lawlessness  
Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem

Creator:

Ryś, Jan

Subject and Keywords:

old Polish family   domestic violence   lawlessness   alcoholism  
rodzina staropolska   przemoc w rodzinie   bezprawie   alkoholizm

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

Old Polish family was threatened with violence and lawlessness on a scale unimaginableto modern man. On the one hand, these threats were the result of constant wars that carried conflagration, looting and the specter of slavery. On the other hand, specific understanding of justice by the nobility and assertion of their rights using military measures against their neighbors were the reason the wars were sometimes more violent and onerous than armed conflict. Old Polish family was also destroyed from theinside, usually through violence from the father, who in a patriarchal model had unlimited power, which was often abused in cruel and ruthless way. The only remedy was thelaw, but Old Polish system of justice lacked effective enforcement of the sentence,which gave the criminals a sense of impunity and the victims – despair and helplessness.  

Rodzina staropolska zagrożona była przemocą i bezprawiem na skalę niewyobrażalną dla współczesnego człowieka. Z jednej strony zagrożenia te były skutkiem nieustannie toczonych wojen, które niosły pożogę, grabieże i widmo niewoli. Z drugiej strony swoiste pojmowanie sprawiedliwości przez szlachtę i dochodzenie własnych racji na drodze zbrojnej, były powodem sąsiedzkich wojen, które czasami były bardziej brutalne i uciążliwe niż konflikty zbrojne. Rodzina staropolska niszczona była także od wewnątrz, najczęściej poprzez przemoc ze strony ojca, który w patriarchalnym modelu miał nieograniczoną władzę, której często nadużywał w sposób okrutny i bezwzględny.Jedynym środkiem zaradczym miało być prawo, jednak staropolski wymiar sprawiedliwości był pozbawiony skutecznej egzekucji wyroku, co dawało przestępcom poczucie bezkarności a poszkodowanym zwątpienie i bezradność

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78690   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.087.101

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 87-101

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jan Ryś

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

300

Number of object content views in PDF format

396

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80508

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information