Obiekt

Tytuł: Work – family life – society – education. Everyday livefrom the perspective of the concepts of Erich Frommand Theodore Brameld ; Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja. O codzienności w optyce koncepcji Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Work – family life – society – education. Everyday livefrom the perspective of the concepts of Erich Frommand Theodore Brameld  
Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja. O codzienności w optyce koncepcji Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda

Twórca:

Paszenda, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

work  
praca   społeczeństwo   codzienność   edukacja   Erich Fromm   Brameld

Tagi:

family life   society   everyday life   education   Fromm   Brameld

Abstrakt:

The aim of this paper is to portray the influences of cultural processes on the professional and family life of the modern, Western societies. The text contains the review of the literature on the subject depicting the symptoms of reconciling career with familylife. With reference to the analyses conducted by Erich Fromm and Theodore Brameld,a diagnosis of social conditions contributing to disorders of the work – family life balanceis put forward. The summary embraces number of conclusions that should be addressed to the overall sphere of education. Consequently, the purpose of the teachers’work should not exclusively concern relaying specialist knowledge to pupils whom which they teach, nor preparing young people to the work, as the key task is rather to „teach human beings how to be a man, how to reach the level of a complete, coherentpersonality at peace with others”. Thus, in order to support a well-balanced functioning of the society, education must have an effective influence on the process of establishing standards of the „art of being” in world of the daily life  

Celem artykułu jest ukazanie oddziaływań procesów kulturowych na życie zawodowe i rodzinne współczesnych społeczeństw Zachodu. Tekst zawiera przegląd literatury przedmiotu, opisującej przejawy godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda przedstawiona została diagnoza warunków społecznych, które przyczyniają się do zaburzeń równowagi na linii praca – życie rodzinne. Podsumowaniem całości jest kilka postulatów pod adresem edukacji. Celem pracy nauczycieli nie powinno być wyłącznie przekazywanie uczniom specjalistycznej wiedzy, w ramach wykładanego przez nich przedmiotu i przygotowanie młodych ludzi do pracy. Ich zadaniem jest raczej „[...] nauczanie istot ludzkich, jak być człowiekiem, jak osiągnąć poziom pełnej, bogatej osobowości będącej w zgodzie z innymi”. Edukacja, aby mogła wspierać zrównoważone funkcjonowanie społeczeństwa, musi mieć wpływ na kształtowanie standardów „sztuki bycia” w świecie życia codziennego

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78689   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.071.084

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 71-84

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Iwona Paszenda

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 mar 2022

Data dodania obiektu:

19 gru 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

301

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

382

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80506

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji