PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek

Subject and Keywords:

dziecko   kobieta   dziecko poczęte   kobieta ciężarna   konstytucja   prawo cywilne materialne i procesowe   prawo prywatne międzynarodowe   prawo rodzinne   prawo pracy   prawo zabezpieczenia społecznego   prawo karne materialne i procesowe   prawo wykroczeń   prawo penitencjarne   prawo administracyjne   Maria Łopatkowa   Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu   Fundacja Schronisko Matek Ciężarnych „Betlejem” we Wrocławiu

Abstract:

Książka zawiera propozycje reformy prawa przewidujące ochronę dzieci i kobiet. Pogrupowane w częściach poświęconych prawu konstytucyjnemu, cywilnemu materialnemu i procesowemu, prywatnemu międzynarodowemu, rodzinnemu, pracy, zabezpieczenia społecznego, karnemu materialnemu i procesowemu, wykroczeń, penitencjarnemu i nie tylko. Są one owocem pracy kilku badaczy prawa, prowadzonej od lat osiemdziesiątych minionego wieku do 2016 r.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-39-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 87)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Mazurkiewicz

Autor opisu:

TK