Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka

Creator:

Piecuch, Ewelina

Subject and Keywords:

rodzina   dziecko   dzieciństwo   rozwój   umiejętności społeczne   rozwój umiejętności społecznych

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Dzieciństwo według psychologii rozwojowej to okres, w czasie którego kształtuje się dziecko, zarówno jego osobowość, jak i całe ciało. Wszystkie czynniki oddziałujące na nie od samego początku jego istnienia mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się młodego człowieka. Wszelkie braki doskwierające dziecku w okresie wieku przedszkolnego odbijają się szerokim echem w dalszych okresach rozwoju życia jednostki. Niedostatki emocjonalne powodują zaburzenia na tym podłożu, podobnie jak przesadna opieka niesie wraz z sobą poważne konsekwencje. Najważniejszą rolę odgrywają w tym procesie rodzice dziecka (opiekunowie), bliższe oraz dalsze środowisko rodzinne,rówieśnicze oraz instytucje oświatowe wspierające rodziców w wychowaniu wraz z nauczycielami. To, w jaki sposób dokonuje się proces wychowania, decyduje o całym istnieniu młodego człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Piwowarczyk, Mirosław. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.345.358

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 345-358

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewelina Piecuch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.