Object

Title: Chapter VII. The family and mistakes in upbringing ; Rozdział VII. Rodzina a nieprawidłowości wychowawcze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Chapter VII. The family and mistakes in upbringing  
Rozdział VII. Rodzina a nieprawidłowości wychowawcze

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

eng   pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80164

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information