PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytuty Polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej

Creator:

Umińska-Woroniecka, Anna

Subject and Keywords:

polityka wschodnia   Ukraina   Federacja Rosyjska   Unia Europejska   NATO   relacje polsko-ukraińskie   stosunki polsko-rosyjskie   Kościół katolicki   Kościół Prawosławny   dyplomacja publiczna   bezpieczeństwo   Katyń   polityka wschodnia RP

Abstract:

Działalność Instytutów Polskich w Rosji, Ukrainie i Białorusi stanowi składową dyplomacji publicznej i powinna być skorelowana z wyznaczonymi przez Polskę kierunkami polityki zagranicznej, prowadzonej wobec wschodnich sąsiadów. W artykule wskazano mechanizmy funkcjonowania Instytutów Polskich, instrumenty oraz narzędzia realizowanej przez nie misji polskiej dyplomacji kulturalnej. Ich właściwy dobór pozwala na osiąganie kluczowych celów dyplomacji publicznej – kształtowania pozytywnych postaw wobec Polski w społeczeństwie białoruskim, ukraińskim oraz rosyjskim, a także wobec określonych wartości, w tym politycznych. W artykule wskazano także te obszary, które wydają się niedostatecznie wykorzystane przez polską dyplomację publiczną w Polskiej Polityce Wschodniej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

DOI:

10.23734/26.17.044

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr1(1)/2013, "Polska Polityka Wschodnia"

Rights holder:

Copyright by Anna Umińska-Woroniecka   Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.