Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych

Creator:

Szubert, Mateusz

Subject and Keywords:

poradniki wychowawcze   pedagogika płciowa   narracje parenetyczne   dyskurs moralny   intymistyka   wstyd   tabu   zmiany kulturowe

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Celem artykułu jest opis przemian obyczajów w kulturze XIX wieku. Analiza traktatów moralizatorskich i poradników wychowawczych, rozumianych jako ważne teksty kultury, pozwala prześledzić proces zmian zachodzących w tzw. pedagogice płciowej. Przełom XVIII i XIX wieku odczytać można jako wyraźny wzrost zainteresowań ludzką seksualnością na poziomie narracji parenetycznych. Dyskurs moralny sprzężony zostaje wówczas z dyskursem higienicznym. Z perspektywy historii kultury na szczególną uwagę zasługuje wzmożona popularność kategorii wstydu, rozumianego jako regulatora więzi społecznych (w tym rodzinnych). Przemiany intymności w kulturze XIX wieku to ważne i ciekawe świadectwo kształtowania się podwójnej moralności (jawnej i ukrytej) oraz funkcjonowania sprzecznych tendencji do tabuizowania i wypowiadania jednocześnie doświadczeń seksualnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Haratyk, Anna. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.341.357

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 341-357

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX w.

Rights holder:

Copyright by Mateusz Szubert

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.