Object

Title: Aspects of cooperation of school and home in the light of the official journals of education departments of school districts in Poland in the years 1932–1939 ; Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aspects of cooperation of school and home in the light of the official journals of education departments of school districts in Poland in the years 1932–1939  
Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939

Creator:

Magiera, Elżbieta

Subject and Keywords:

history of education   interwar period   cooperation of school and home   Second Republic   parents   school districts   education departments   official journals  
historia wychowania   okres międzywojenny   współpraca domu i szkoły   Druga Rzeczpospolita   rodzice   dzienniki urzędowe   kuratoria   okręgi szkolne

Description:

The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century  

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

In this article I have made an analysis of the official journals of the individual school district departments of education in the years 1932–1939 in the context of thecooperation between the school and the families of the students. On the pages of the analyzed magazines the issues associated with the cooperation of school with the family of the student were raised. Its causes were searched for, it was attempted to justify it with the broad socio-cultural determinants, changes of family and school as an institution of teaching and education.  

W artykule poddałam analizie dzienniki urzędowe poszczególnych kuratoriów okręgów szkolnych z lat 1932–1939 w kontekście współpracy szkoły i domu rodzinnego uczniów. Na łamach analizowanych czasopism poruszano cały obszar problematyki, związanej ze współpracą szkoły z domem rodzinnym uczniów, mianowicie poszukiwano jej przyczyn, starano się ją uzasadniać szerokimi determinantami społeczno-kulturowymi, przemianami rodziny i samej szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Haratyk, Anna. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78144   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.175.196

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 175-196

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1932-1939

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Magiera

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jun 21, 2016

Number of object content hits:

250

Number of object content views in PDF format

338

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79892

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information