Object

Title: Prawno-historyczne aspekty problematyki miejsc pamięci w polskim systemie prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-historyczne aspekty problematyki miejsc pamięci w polskim systemie prawnym

Creator:

Fiktus, Paweł

Subject and Keywords:

war grave   war cementery   memorial   monumental resolution  
groby wojenne   cmentarze wojenne   miejsca pamięci   pomniki   uchwała pomnikowa

Description:

Przedstawiona w artykule problematyka dotyczy miejsc pamięci, które do dnia dzisiejszego w polskim systemie prawnym nie mają kompleksowej regulacji prawnej. Mimo, że w mowie potocznej pojęcie miejsc pamięci funkcjonuje od wielu lat, to do dnia dzisiejszego nie zostały określone zasady ich klasyfikacji, jak i budowania, utrzymywania oraz likwidacji. Jedynie w przypadku grobów i cmentarzy wojennych obowiązuje ustawa z 28 marca 1933 r. i rozporządzenie z 23 października 1936 r., które w obecnych realiach nie regulują wszystkich kwestii martyrologicznych. W niektórych przypadkach pomocne stają się akty prawa międzynarodowego, jednakże ich zakres jest znacznie ograniczony gdyż odnoszą się jedynie do miejsc pamięci związanych ze sygnatariuszami danej umowy. Podjęte ostatnimi czasy prace legislacyjne nad uregulowaniem problematyki miejsc pamięci zostały obecnie zaniechane. Również dorobek orzecznictwa sądowego nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym jest miejsce pamięci. Pewnym rozwiązaniem, ułatwiającym określenie pomników oraz zasad ich utrzymania, są akty prawa miejscowego – czego przykładem może być tzw. ,,uchwała pomnikowa” przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia

Abstract:

Presented in the article, the issue relates to memorial locations, which to this day in the Polish legal system does not have a comprehensive legal regulation. In common parlance the term of memorial functions for many years, but terms of the classification and the construction, maintenance and decommissioning haven’t been definied. Only in case of war graves and cemeteries are: the Act of 28 March 1933 and Regulation of 23 October 1936 , which in the current circumstances do not regulate all aspects of martyrdom. In some cases, are also acts of international law, but their range is severely limited because only refer to memorial locations associated with the signatories to the contract. Recently taken legislative work on the regulation of memorial problems have now been abandoned. Also, the achievements of judicial decisions does not bring a clear answer to the question: what is the place of memory. One solution that makes it easy to determine monuments and the rules of their maintenance, are acts of local law – an example of which can be called “monument resolution” adopted by the City Council of Wroclaw

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77832   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Apr 27, 2016

Number of object content hits:

5 087

Number of object content views in PDF format

6267

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79411

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information