Object

Title: The dialogue in the family with a disabled child – a critical assessment of the functioning in childhood, in the opinions of disabled students ; Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością – krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The dialogue in the family with a disabled child – a critical assessment of the functioning in childhood, in the opinions of disabled students  
Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością – krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów

Creator:

Godawa, Grzegorz   Kutek-Składek, Katarzyna

Subject and Keywords:

disability   dialogue   family   childchood   students  
niepełnosprawność   dialog   rodzina   dzieciństwo   studenci

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Dialogue in the family plays a significant role in shaping family members’ personalitiesand involving them in social life. The proper development of dialogue may be influencedby many factors e.g. dangers resulting from the randomness of life. In a family of a disabled child additional difficulties occur which may affect the functioning of the family members. The way of perceiving disability depends on one’s role in the family. A disabled child experiences their difficulties differently than their parents or siblings. However, the feeling of isolation may be common for both the child and their family. In that case there is no opportunity for dialogue which would normally be a factor limiting the destructive influence of disability.  

Dialog w rodzinie pełni niezastąpioną rolę w kształtowaniu osobowości jej członkówi włączaniu ich w życie społeczeństwa. Prawidłowy rozwój dialogu jest uwarunkowanywieloma czynnikami, wśród których nie brak zagrożeń związanych z przygodnościąwpisaną w życie człowieka. W rodzinie skonfrontowanej z sytuacją niepełnosprawnościdziecka, system rodzinny zostaje obciążony dodatkowymi trudnościami, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych jej członków. Sposób postrzegania niepełnosprawności zależy między innymi od roli pełnionej w rodzinie – inaczej swe ograniczenia przeżywa niepełnosprawne dziecko, inaczej jego rodzice czy rodzeństwo. Wspólnym doświadczeniem może być zamknięcie się na siebie nawzajem, a przez to zaprzepaszczenie szansy na dialog, który w sytuacjach trudnych może stanowić czynnik wpływający na ograniczenie destrukcyjnego wpływu niepełnosprawności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Gandecka, Kamila. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76562   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.359.376

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 359-376

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Godawa   Copyright by Katarzyna Kutek-Składek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 7, 2016

Number of object content hits:

636

Number of object content views in PDF format

823

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78160

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information