Object

Title: Interpersonal relationships autistic child in a group – case study ; Relacje interpersonalne dziecka autystycznego w grupie – analiza przypadku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Interpersonal relationships autistic child in a group – case study  
Relacje interpersonalne dziecka autystycznego w grupie – analiza przypadku

Creator:

Zajdel, Krzysztof

Subject and Keywords:

autism   integration   autistic child   communication   public school  
autyzm   integracja   dziecko autystyczne   komunikacja   szkoła publiczna

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

This paper addresses the important issue of the intellectual integration of handicapped persons within a group, and precisely – how to achieve effective communication and interaction in such integration. Apart from the scientific findings on this subject, the author describes a case of a child suffering from autism who attended a public (ie. State) school. The inability of the form teacher of the class to integrate Miłka with her fellow pupils influenced her functioning within the team. Despite the parents’ willingness to help, and what they told the teacher, there was no positive progress in the integration. The child was a “class clown”, constantly seeking acceptance. Communication with a different teacher who understood the needs of the child allowed her to “come alive” and even to be admired for her talents, which led to improvedcommunication. I believe that it is an important voice in the discussion on the ways of improving the relationships between children and not only in classes for children with special needs. What has been named is no longer strange, and that is the purpose of communication.  

Ten artykuł dotyka ważnej kwestii, a mianowicie integracji osób niepełnosprawnychintelektualnie z grupą, a właściwie komunikacji w tej integracji. Oprócz wiedzy naukowej na ten temat, autor opisał tutaj casus pewnej podopiecznej z autyzmem, która uczęszczała do szkoły publicznej. Nieumiejętność wychowawcy klasy do tego, aby zintegrować Miłkę z koleżankami i kolegami, przekładała się na jej funkcjonowanie w tym zespole. Mimo chęci pomocy ze strony rodziców, ich komunikatów kierowanych do wychowawcy – nie przekładało się to na integrację. Dziecko było klasowym klaunem, bardzo szukającym akceptacji. Komunikacja z innym nauczycielem, który rozumiał potrzeby dziecka spowodowała, że odżyło ono, było nawet podziwiane ze względu na swoje talenty, przez co poprawiła się komunikacja. Sądzę, że to ważny głos w dyskusji na temat sposobów poprawywzajemnych stosunków między dziećmi, niekoniecznie w klasach typowo integracyjnych.To, co nazwane – nie jest już obce, a temu służy komunikacja.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76558   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.305.318

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 305-318

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Zajdel

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 7, 2016

Number of object content hits:

6 787

Number of object content views in PDF format

9221

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78156

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information