Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Akceptacja alternatywnych form życia rodzinnego przez studentów powiatu bialskiego

Creator:

Ruszkowska, Marzena

Subject and Keywords:

alternatywne formy życia rodzinnego   powiat bialski   zagrożenia życia rodzinnego

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Artykuł opisuje popularność alternatywnych form życia rodzinnego wśród młodzieży miejskiej i wiejskiej zamieszkującej powiat bialski. Zawiera omówienie wyników ankiety przeprowadzonej na przełomie 2013/2014 roku i stanowi próbę odpowiedzi na pytania czy i na ile związki nieformalne są alternatywą dla małżeństwa i rodziny; czy młodzi ludzie mają świadomość skutków prawnych funkcjonowania w tzw. wolnych związkach i czy mają one wpływ na dziecko, jeśli się pojawia w takiej relacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.261.269

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 261-269

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

powiat bialski

Rights holder:

Copyright by Marzena Ruszkowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.