Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci

Creator:

Ochojska, Danuta   Marmola, Małgorzata   Węgrzyn-Białogłowicz, Krystyna

Subject and Keywords:

rodziny jednodzietne   rodziny wielodzietne   spójność   adaptacyjność   komunikacja interpersonalna

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Celem prowadzonych przez nas badań było ustalenie, jak oceniają sytuację w rodzinie dzieci z rodzin jedno- i wielodzietnych. Analizowano, jakie są relacje w rodzinach, w zależności od ilości potomstwa, jaki jest poziom spójności, czyli więzi łączących poszczególnych członków rodziny oraz poziom adaptacyjności, czyli zdolności do przeprowadzenia zmian w rodzinie. W badaniach zastosowano ankietę własnej konstrukcji, Skalę do Oceny Adaptacyjności i Spójności w Rodzinie (Family Adaptability and Cohesion Scales) oraz Skalę Komunikowania się w Rodzinie (Parent-Adolescent Communication Scales) D.H. Olsona i wsp.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.193.211

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 193-211

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Ochojska   Copyright by Małgorzata Marmola   Copyright by Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.