Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Porównanie wybranych aspektów rodziny – obecnie i w przeszłości

Creator:

Bočáková, Oľga   Lincényi, Marcel

Subject and Keywords:

rodzina   seniorzy   solidarność międzypokoleniowa   rodzina tradycyjna   rodzina współczesna   rodzina postmodernistyczna

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Rodzina jest podstawową komórką wszystkich społeczeństw i dlatego też jest kluczowymelementem w powstawaniu i istnieniu wszystkich państw na świecie. Na początku XXI wieku wystąpił w sposób znacznie bardziej oczywisty niż kiedykolwiek wcześniej kryzys rodziny, charakteryzujący się niskim zainteresowaniem pastwa sytuacją rodzin i wysokim współczynnikiem rozwodów wśród młodych małżeństw. Negatywne zjawiska wpływające na życie rodzin w Republice Słowackiej to niska pozycja społeczna i status ekonomiczny ludności, coraz częstsze zażywanie narkotyków i leków psychotropowych, wyjazdy zarobkowe na terenie Słowacji i za granicą, jak również stopniowe oddalanie się młodych małżeństw od rodziców i dziadków. Jeśli podczas tego kryzysu jednostki społeczne naruszały harmonię i zasady tradycyjnej moralności i etyki, możemy mówić o początkach przemocy i wielu poważnych konfliktów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gandecka, Kamila. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.043.049

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 43-49

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Oľga Bočáková   Copyright by Marcel Lincényi

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.