Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodzina jako wytwórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech

Creator:

Cimagalli, Folco

Subject and Keywords:

stowarzyszenia rodzinne   kapitał społeczny   opieka społeczna   Włochy   niepełnosprawni

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Włoski system opieki społecznej poszukuje nowych modeli. W rzeczy samej, obecny system przechodzi od kilku lat kryzys strukturalny, który ma różne przyczyny: nadmierna sztywność, niezdolność do odpowiedzi na nowe potrzeby społeczne, nieumiejętność pokrycia coraz wyższych kosztów. Nie jest łatwo wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać model opieki społecznej w 2020 roku: jedną z prawdopodobnych hipotez na ten temat jest rozwój tak zwanego „czwartego sektora”, reprezentowanego w swoisty sposób przez stowarzyszenia rodzinne. Jest to względnie nowe zjawisko, które przyciąga – na poziomie narodowym – coraz większą uwagę i wykazuje znaczący rozwój. W tym kontekście rodzina podejmuje się nowej roli – jest nie tylko obiektem politycznej uwagi, ale także prawdziwym motorem działań i zmian. Najważniejszym składnikiem tego zjawiska jest samopomoc wśród rodzin, które mają wspólny problem i które podejmują wspólne działania. Artykuł rekonstruuje zarys tego zjawiska w kontekście ogólnonarodowym i sugeruje sposoby pracy dla polityki socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.017.026

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 17-26

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Włochy

Rights holder:

Copyright by Folco Cimagalli

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.