Object

Title: O mercosul como projeto de integração regional: resultados, perspectivas e desafios

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O mercosul como projeto de integração regional: resultados, perspectivas e desafios

Alternative title:

MERCOSUL jako projekt integracji regionalnej: wyniki, perspektywy i wyzwania

Creator:

Odreski Ramina, Larissa Liz

Subject and Keywords:

Mercosul   integracja regionalna   Unia Europejska   União Europeia   integração regional   Mercosul

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

Od czasów uzyskania niepodległości Ameryka Łacińska znajdowała się w sferze dominacji anglosaskiej: najpierw Wielkiej Brytanii – do końca XIX w., a następnie USA – do początku XX stulecia. W rezultacie państwa latynoamerykańskie nigdy nie odgrywały wielkiej roli w grach geopolitycznych świata. W obecnym tysiącleciu – w wyniku zwycięstwa w niemal wszystkich krajach Ameryki Południowej postępowych stronnictw i koalicji – sytuacja polityczna regionu się zmieniła. Ich dojście do władzy oznaczało zmianę kursu polityczno-ideologicznego. Zmiana ta wpłynęła też na politykę zagraniczną, w szczególności na wzmożenie krytyki interwencjonizmu potężnego sąsiada z północy oraz na wsparcie procesów integracji na całym kontynencie, zwłaszcza przez Mercosul. Wspomniany projekt integracji oraz większość innych opiera się na doświadczeniach i wzorcach Europy w tym zakresie. Ostatnio Stary Kontynent przestał być modelem udanej integracji, poznając gorzkie skutki swych błędnych wyborów. Nie powinny one być przedmiotem naśladownictwa na Zielonym Kontynencie. Celem naszej latynoskiej integracji powinno być zbudowanie prawdziwego bloku polityczno-gospodarczego, zdolnego do podjęcia wyzwań stojących przed kontynentem. Mercosul opiera się na neoliberalizmie końca minionego stulecia. Jego podstawowym założeniem było współzawodniczenie na globalnym rynku międzynarodowym. Ta ekonomiczno-handlowa strona obecnie nadal jest. Nie mamy więc do czynienia z projektem regionalnym, lecz z rynkowym. Zmiana tego modelu powinna rozpocząć się od stworzenia regionalnego projektu opartego – oprócz merkantylizmu – na podstawach politycznych i kulturalnych, zakorzenionych w tożsamości naszego kontynentu. Jego następnym założeniem powinna być refleksja nad projektem o prawdziwie regionalnym wymiarze, a nie ograniczonym do ram narodowych. W tym zakresie należy podjąć takie ważkie zagadnienia, jak prawa człowieka, migracje, energetyka. Niezależnie od tych dążeń do poszerzenia pól działania Mercosul osiągnął już znaczące wyniki w sferze gospodarczej, strategicznej i kulturalnej. Bez względu na te sukcesy integracyjne w Stożku Południowym Ameryki Łacińskiej, jej dalszy rozwój stoi przed olbrzymimi wyzwaniami, opartymi głównie na podziałach geopolitycznych między państwami, związanymi z ewolucją gospodarki i strategii gospodarczej Organizacji Państw Amerykańskich oraz krajów należących do ALBA oraz Mercosul.  

Desde sua independência, a América Latina viveu sob a tutela anglo-saxônica: primeiro, da Grã Bretanha, até o fim do século XIX, e depois, dos Estados Unidos, até o início do século XXI. Como resultado, os estados latino-americanos nunca ocuparam posição importante nas grandes disputas geopolíticas do sistema mundial. No início do século XXI, entretanto, a situação política da região mudou, com a vitória - em quase todos os países da América do Sul – de partidos e coalizões políticas progressistas, que mudaram seu rumo político-ideológico, durante a primeira década do século. Por conseguinte, está mudança impactou no rumo da política externa, resultando na crítica ao intervencionismo norte-americano no continente e no apoio à integração político-econômica do Cone Sul, pela via do Mercosul, e também da América do Sul. O Mercosul, bem como a maioria dos projetos integracionistas, inspira-se na experiência européia, considerada como modelo a ser seguido. Atualmente, todavia, a Europa deixou de ser protagonista da integração bem sucedida, para amargar os efeitos de suas escolhas equivocadas, que certamente não devem ser horizontes a serem almejados pelo Mercosul. O objetivo deve estar no fortalecimento da verdadeira integração da região pela via do bloco, somado à edificação de uma integração sul-americana bem estruturada, como meta para preparar a região aos desafios que o século XXI reserva ao subcontinente. O Mercosul está marcado pelo modelo neoliberal dos anos noventa, baseado na idéia da necessidade de integrar para competir no mercado global. A integração atual ainda se dá em base econômica e comercial. Não se trata, portanto, de projeto de região, mas ao contrário, de projeto de mercado. A mudança dessa percepção deverá iniciar-se pela construção de um projeto de região que se sustente também em pilares políticos e culturais, para além dos mercantis, e ancorado na idéia de uma identidade regional. Logo, faz-se imprescindível refletir sobre um projeto verdadeiramente regional,  sobre estratégias e políticas regionais, e não mais estritamente nacionais. Exemplos de temas importantes estão nos direitos humanos, na migração, na integração energética, entre outros. Não obstante essa preocupação em ampliar os rumos do Mercosul, tem-se hoje que o projeto alcançou resultados ambiciosos no plano econômico, estratégico e estrutural. Entretanto, apesar de todos os êxitos da integração do Cone Sul, a integração no nível sul-americano está diante de enormes desafios, que se baseiam principalmente na divisão geopolítica entre os Estados vinculados à evolução da economia e à estratégia econômica dos EUA e os que compõem com a Alba e o Mercosul.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71664   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

por

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Larissa Liz Odreski Ramina

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

305

Number of object content views in PDF format

475

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73473

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information