Object

Title: Why Home-Schooling? Axiological Justifications for an Education Outside of the School System ; Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Why Home-Schooling? Axiological Justifications for an Education Outside of the School System  
Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły

Creator:

Kucharska, Anna Maria

Subject and Keywords:

home-schooling   christian schools   values   upbringing environment  
edukacja domowa   szkoły chrześcijańskie   wartości   środowisko wychowawcze

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Since 1990 Poles have rediscovered home-schooling. Teaching and upbringing within the family is not a new concept – it preceded the development of institutionalised education and was strongly bonded with a social class and its needs. Nowadays, however rather unconsciously, some parents are coming back to a similar way of teaching at the same time wandering away from teaching at school with all its flaws. On the other hand home-schooling models are more often modern, Anglo-Saxon, where this form of teaching has many adherents.  

Od lat 90. XX wieku Polacy na nowo odkrywają edukację domową. Kształcenie i wychowanie w rodzinie nie jest nową koncepcją – poprzedzało rozwój instytucjonalnie zorganizowanej edukacji, silnie związane było z klasą społeczną i jej potrzebami. Obecnie, choć raczej w nieuświadomiony sposób, część rodziców powraca do podobnego sposobu nauczania w środowisku rodzinnym, odchodząc jednocześnie od nauczania szkolnego ze wszystkimi jego wadami. Wzorce edukacji domowej to jednak częściej bardziej współczesne modele anglosaskie, gdzie taka forma uczenia formalnego ma wielu zwolenników.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70644   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.205.224

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 205-224

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Maria Kucharska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

2 398

Number of object content views in PDF format

2655

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72314

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information