Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakterystyka współpracy pomiędzy rodziną a instytucjami wychowania przedszkolnego w aspekcie jakościowym

Creator:

Vietienė, Inesa   Malinauskienė, Daiva

Subject and Keywords:

rodzina   wychowanie przedszkolne   przedszkola   współpraca

Description:

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

We współczesnym społeczeństwie współpraca uznawana jest za wartość oraz inspirację, a zatem jednym z najważniejszych składników współczesnej organizacji edukacji jest działalność oparta na współpracy. Jest to szczególnie ważne w wieku przedszkolnym, aby z powodzeniem można było rozwinąć umiejętność socjalizacji u dzieci i zapewnić im edukację wysokiej jakości. A zatem niezbędne jest wzmocnienie interakcji między dzieckiem, rodziną i instytucją edukacyjną, to jest: rozwinięcie partnerstwa między rodziną a instytucją przedszkolną. Niewiele jest badań naukowych na Litwie dotyczących cech charakterystycznych znaczących i aktualnych dla badania i analizy procesu współpracy pomiędzy rodziną a instytucją przedszkolną, poprzez dyskusję czynników wpływających na współpracę, jak również formy współpracy i sposobów jej realizacji, które zapewniają wysoką jakość tego procesu.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.193.204

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 193-204

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Inesa Vietienė   Copyright by Daiva Malinauskienė

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.