Object

Title: The role of the family in a lonely life and works of the modern writer – Jan Rybowicz ; Rola rodziny w samotnym życiu i twórczości współczesnego pisarza – Jana Rybowicza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of the family in a lonely life and works of the modern writer – Jan Rybowicz  
Rola rodziny w samotnym życiu i twórczości współczesnego pisarza – Jana Rybowicza

Creator:

Litwicka, Paulina

Subject and Keywords:

Jan Rybowicz   Lisia Góra   Stare Dobre Małżeństwo   family relations   Polish literature   contemporary literature   modern poetry  
Jan Rybowicz   Lisia Góra   Stare Dobre Małżeństwo   relacje rodzinne   literatura polska   literatura współczesna   poezja współczesna

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

The biographical and historical-literary analysis of works of the modern writer Jan Rybowicz indicates that having a family of one’s own was an unreachable dream for the artist, which affected his self-esteem and was a chance for his complete fulfillment. Letters to Elisabeth are showing problems of a sensitive artist in his contacts with women. The selected literary works draw attention at the issues of a lonely man missing a wife and children which he has never had. Autobiographical prose points to the passing time and difficult reality that made having a family impossible for the writer. Jan Rybowicz’s works show a man torn between his wishes and reality. A desire of having his own family gave him the strength to write, but, on the other hand, it made him suffer.  

Biograficzna oraz historyczno-literacka analiza prac współczesnego pisarza Jana Rybowicza wykazuje, że posiadanie własnej rodziny było niezrealizowanym marzeniem artysty, które miało wpływ na jego samoocenę i stanowiło szansę jego całkowitego spełnienia. Listy do Elżbiety ukazują problemy wrażliwego artysty w kontaktach z kobietami. Wybrane dzieła literackie zwracają uwagę na problemy samotnego mężczyzny tęskniącego za żoną i dziećmi, których nigdy nie miał. Proza autobiograficzna wskazuje na przemijający czas i trudną rzeczywistość, która sprawiła, że posiadanie rodziny nie było dla pisarza możliwe. Dzieła Jana Rybowicza ukazują człowieka rozdartego między swoimi życzeniami a rzeczywistością. Chęć posiadania własnej rodziny dała mu siłę, aby pisać, ale – z drugiej strony – sprawiła, że cierpiał.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69858   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.157.167

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 157-167

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Paulina Litwicka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

424

Number of object content views in PDF format

493

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71522

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information